NAŠI PARTNERI

 

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA UDRUGE NAŠIČKI CVIJET

 • Dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući i slobodu izbora i neovisnost osoba

 • Nediskriminacija

 • Nenasilje u svim oblicima

 • Participiranje i uključivanje svih osoba s invaliditetom u društvo

 • Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti

 • Jednake mogućnosti

 • Pristupačnost građevinama

 • Ostvarivanje jednakosti između muškarca i žene

 • Međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava

 • Otvoreno i transparentno djelovanje

 • Profesionalnost i etičnost u radu

 • Promicanje vrijednosti rada Udruge u lokalnoj zajednici

 • Poticanje i stvaranja partnerstva na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini