O nama

 

Našički cvijet – Udruga osoba s invaliditetom Našice je jedinstvena, dobrovoljna, nestranačka, nevladina, neprofitna, interesna, socijalno – humanitarna Udruga za promicanje humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih i drugih interesa osoba s invaliditetom.

Ciljevi i zadaci organizacije usmjereni su na:

 • promicanje ljudskih prava, neovisnog življenja, razvoja univerzalnog dizajna i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
 • koordiniranje s nadležnim državnim tijelima, organizacijama civilnog društva i institucijama koje u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom
 • sustavno praćenje potreba osoba s invaliditetom, poticanje mjera i predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom radi unaprjeđenja socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, habilitacije, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom i njihovih članova obitelji
 • kontinuirano pružanje stručne i savjetodavne usluge članovima Udruge
 • okupljanje i učlanjivanje osoba s invaliditetom sa svrhom poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • osnivanje raznih oblika skrbi za osobe s invaliditetom
  osnivanje izvaninstitucionalne oblike skrbi za osobe s invaliditetom;
  okupljanje i poticanje roditelja osoba s invaliditetom, skrbnika, građana, i javnosti na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s invaliditetom
 • obavljanje svih drugih poslova od koristi za članove Udruge

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • socijalna djelatnost
 • ljudska prava
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • kultura i umjetnost
 • sport
 • gospodarstvo
 • demokratska politička kultura
 • međunarodna suradnja

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je Udruga usmjerena su:

 • osobe s invaliditetom
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • mladi s teškoćama u razvoju
 • osobe s paraplegijom i tetraplegijom
 • osobe s cerebralnom i dječjom paralizom
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • osobe s amputacijom
 • mladi s poremećajima u ponašanju
 • osobe s mentalnom retardacijom
 • civilni invalidi rada
 • žene s invaliditetom
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • obitelji
 • volonteri
 • osobe s psihosocijalnim teškoćama
 • osobe s mišićnom distrofijom
 • osobe s multiplom sklerozom
 • gluhe osobe
 • gluhonijeme osobe
 • invalidi rada
 • osobe s intelektualnim teškoćama
 • slijepe i slabovidne osobe
 • ostali

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • socijalne usluge;

  savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna pomoć, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, prevencija nasilja, stručna pomoć i podrška, skraćeni boravak – igraonice- radionice- klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, rehabilitacija, osobna asistencija, ostale djelatnosti socijalnih usluga )
 • socijalna pomoć i podrška;
  pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška obitelji
 • pravo na pristup informacijama,
 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije;
  zaštita prava osoba s invaliditetom, zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem
 • odgoj i obrazovanje;
  izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • književno-nakladnička djelatnost;
  nakladnička i knjižarska djelatnost
 • knjižnična djelatnost
 • sudjelovanje u sportskom natjecanju
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi;
  organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i drugih projekata, susreta i turnira
 • socijalno poduzetništvo;
  promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • trgovina
 • prevencija nasilja;
  prevencija nasilja među djecom i mladima
 • volonterstvo;
  promicanje i razvoj volonterstva, djelatnost volonterskih centar)
 • razvoj civilnog društva
 • promicanje društvene solidarnosti
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • razvoj civilnog društva
 • javno informiranje i mediji;
  proizvodnja medijskih sadržaja
 • međunarodna prijateljstva